Afvalkalender gemeente Zwolle 2023 | Alle ophaaldagen (2023)

Afvalkalender gemeente Zwolle bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2023 van de gemeente Zwolle? Op de afvalkalender van gemeente Zwolle vind je de actuele afval ophaaldagen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Zwolle wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Zwolle de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Zwolle.

Afvalkalender gemeente Zwolle 2023 | Alle ophaaldagen (1)

Inhoud verberg

1 Afvalkalender Zwolle

2 Over afval in de gemeente Zwolle

3 Afvalkalender 2023 Zwolle

(Video) 2023: GROUP BEGINS CAMPAIGN ON PVC COLLECTION

4 Afvalstoffenheffing 2023 gemeente Zwolle

6 Afvalwijzer gemeente Zwolle

7 Afval scheiden gemeente Zwolle

8 Milieustraat gemeente Zwolle

9 Volle kliko en extra laten legen?

10 Papieren afvalkalender gemeente Zwolle

11 Grofvuil gemeente Zwolle

(Video) Local Plan Examination – Minerals and Waste Hearings - Wednesday, 3rd May, 2023 9:00 am

12 Afwijkende afvalkalender Zwolle

13 Oud papier in Zwolle

14 Afvalbeleid in de provincie Overijssel

15 Afvalkalender Zwolle in het kort

16 Veelgestelde vragen

Afvalkalender Zwolle

Afvalkalender gemeente Zwolle bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Zwolle kunt vinden? De gemeente Zwolle ligt in de provincie Overijssel en heeft 130,872 inwoners. De afvalkalender in gemeente Zwolle wordt verzorgd door Rova. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:

  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Zwolle.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Zwolle aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Zwolle (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Zwolle.

Over afval in de gemeente Zwolle

In de gemeente Zwolle wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 130,872 inwoners in de gemeente Zwolle bieden jaarlijks ongeveer 456 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 82 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 44 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Zwolle jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Zwolle. Daarvan biedt iedere persoon 24 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 40 kilo grof huishoudelijk afval en 181 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Zwolle gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2023 Zwolle

Wil je de afvalkalender 2023 van de gemeente Zwolle bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Zwolle vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2023 gemeente Zwolle

In de gemeente Zwolle betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Zwolle betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2023 in de gemeente Zwolle is:

(Video) Tribal Bipartisan Infrastructure Update from Reclamation - January 19, 2023

 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €237.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €296.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Zwolle: €271.

De afvalstoffenheffing in de gemeente Zwolle wordt onder andere gebruikt voor:

  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Zwolle.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Zwolle.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Zwolle

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Zwolle.

AfvalsoortAantal Kilogram per inwoner
GFT afval82
Papier44
Glas21
PMD24
Grof huishoudelijk Restafval40
Fijn huishoudelijk Restafval181

Afvalwijzer gemeente Zwolle

Afvalwijzer Zwolle bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Zwolle jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 456 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 130,872 inwoners van de gemeente Zwolle, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Zwolle

Zwolle is een niet-diftar gemeente.

Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Zwolle

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Zwolle brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Zwolle op onderstaand adres:

  • ROVA Milieubrengstation Zwolle, Rijnlandstraat 2, 8028 PX Zwolle

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Zwolle

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Grofvuil gemeente Zwolle

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Zwolle

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Zwolle

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering.Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%.

Afvalkalender Zwollein het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Zwolle:

  • In de gemeente Zwolle wordt de afvalkalender verzorgd door Rova.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 456 kilo huisvuil ingezameld door de 130,872 inwoners in Zwolle.
  • In de gemeente Zwolle wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Zwollezijn €271,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Zwolle gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2023) van de gemeente Zwolle?

De afvalkalender van de gemeente Zwolle vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Zwolle?

Als je container in de gemeente Zwolle niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Zwolle of met de afvalverwerker: Rova

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Zwolle kun je dan contact opnemen met de gemeente Zwolle. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Rova) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Zwolle?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Zwolle een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Zwolle als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Zwolle?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Zwolle:1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg.2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg.3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd.4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Zwolle.5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

FAQs

Hoe moet de container aan de weg staan ROVA? ›

Container aan de weg zetten
 • De deksel van de container is gesloten.
 • De wielen en het handvat staan van de straatkant af.
 • Houd ongeveer 30 centimeter ruimte tussen de containers.
 • Zorg voor genoeg ruimte tussen de container en bomen, palen, auto's etc.
 • De container mag maximaal 80 kg wegen.

Wat is restafval ROVA? ›

Afval dat je niet gescheiden kunt inleveren, mag bij het restafval (de grijze kliko of vuilniszak). Het gaat bijvoorbeeld om luiers, kattenbakvulling, koffiecupjes en een kapot wijnglas.

Wat kost matras afvoeren ROVA? ›

Tarievenlijst voor ROVA-locaties*
Tariefgroep AKosten per 100 kilo (incl. BTW) 2023
Matrassen€27,50
Restafval**€27,50
Tariefgroep B
Bouw- en sloopafval€23,50
28 more rows

Wat is een GRIP wagen? ›

De GRIP-wagen reist twee dagen door Nuenen en staat elke dag/uur op verschillende plekken. Zo kun je kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval snel en gemakkelijk kwijt. Blink zorgt vervolgens voor afvoer naar de milieustraat.

Hoe lang mag een container op eigen terrein staan? ›

Op een eigen terrein mag de container altijd zonder vergunning staan, zolang als u wilt. U betaalt dan na vier weken alleen de huur per week.

Hoelang mag een container voor je huis staan? ›

De container mag je 8 weken voor je deur laten staan. Dat is meestal ruim voldoende voor een klusproject. Gaat je verbouwproject toch langer duren, dan kun je de huur van de bouwcontainer eenvoudig verlengen. Laat dit ons dan even weten.

Hoeveel kilo gratis storten in Zwolle? ›

Breng papier, pmd en tuinafval naar het milieubrengstation van ROVA. Papier en pmd kunt u gratis wegbrengen. Van tuinafval (en grof huisvuil samen) kunt u 500 kg per jaar gratis wegbrengen. Ook kunt u een tuinzak aanvragen bij ROVA (de eerste twee tuinzakken per jaar zijn gratis).

Hoeveel kilo mag er in een kliko? ›

Zo mag een container maximaal 90 kilo per kuub wegen. Wanneer je een 1100 liter container hebt mag de container dus maximaal 100 kilo wegen. Een rolcontainer van 240 liter, de containermaat die ook voor huisvuil wordt gebruikt, mag dan maximaal 22 kilo wegen.

Hoeveel zakken restafval mag je buiten zetten? ›

Vier vuilniszakken per gezin buitenzetten is de limiet, maar niet iedereen weet dat.

Waarom geen matrassen bij grofvuil? ›

De kans dat matrassen broeien (een chemisch proces) en daardoor zelfs in brand vliegen is relatief groot. Het blijkt steeds te gaan om een matras dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit schuimrubber of polyester.

Wat kun je gratis naar de stort brengen? ›

De volgende afvalsoorten kunt u gratis wegbrengen naar het Recycleplein:
 • asbest (dubbel verpakt in doorzichtig plastic, max. ...
 • autobanden zonder velg (max. ...
 • bakolie en frituurvet.
 • batterijen.
 • bruikbare goederen.
 • e-goed (elektrische apparaten)
 • snoeiafval (tot 500 kg gratis per jaar)
 • harde kunststoffen (zoals tuinstoelen)

Wat moet ik met mijn oude matras? ›

Je kunt je afgedankte matras zelf brengen naar de milieustraat. Eventueel kan je hiervoor gratis een aanhanger huren die beschikbaar is op de milieustraten. Op de milieustraat wordt het matras opgeslagen in speciale containers en aangeboden voor recycling.

Wat betekent GRIP 5? ›

GRIP-5. Bij GRIP-5 is er sprake van een ramp of crisis die zich uitstrekt over meer dan één veiligheidsregio. Voor het afkondigen van een GRIP-5 is een expliciet besluit van de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio's vereist. De regio waar het brongebied zich bevindt neemt de coördinerende rol op zich.

Wat betekent GRIP 3? ›

GRIP 3: burgemeester krijgt de leiding

Bij GRIP 3 heeft een incident of ernstige gebeurtenis grote gevolgen voor de bevolking. Denk aan een grote brand waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Of een grote, langdurige stroomstoring met alle gevolgen van dien. De burgemeester krijgt dan de leiding.

Waar staat de chemokar in Zwolle Zuid? ›

Rooster vanaf 1 maart 2023
Locatie (wijk - straatnaam)DagTijd
Westenholte - PetuniapleinWoensdag (even weken)13.00 - 16.00 uur
Wipstrik - HerfterpleinVrijdag (oneven weken)14.00 - 17.00 uur
Zwolle-Zuid - Van der CapellenstraatWoensdag (oneven weken) Zaterdag (even weken)9.00 - 13.00 uur 9.00 - 13.00 uur
9 more rows

Is een container een bijgebouw? ›

Mag een container of een stacaravan bij een woning worden geplaatst als vergunningvrij bijgebouw? Ja, dat is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Een bijgebouw in de vorm van een container of een stacaravan kan een bijbehorend bouwwerk zijn.

Hoe hoog boete container zonder vergunning? ›

Wanneer je geen vergunning aanvraagt voor de container en de container wel neerzet op een plaats waar dit niet mag, dan kunnen de onnodige kosten hoog oplopen. Allereerst ben je minstens €100,- kwijt aan de boete zelf en moet de container worden verplaatst.

Heb ik een vergunning nodig om een zeecontainer te plaatsen? ›

Wil je een zeecontainer plaatsen en vraag je je af of je een vergunning nodig hebt? Op eigen terrein is het altijd toegestaan om een zeecontainer te plaatsen. Hiervoor heb je geen vergunning nodig.

Hoeveel kost een container om in te wonen? ›

Containerwoning kosten

Voor een basiscontainer van rond de 12 meter lang betaal je tussen de 1.000 en 3.000 euro. Voor het inrichten van je container moet je tussen de 7.500 en 10.000 uittrekken. De totale containerwoningprijs komt daarmee op rond de 10.000-12.500.

Kan je in een container wonen? ›

Je kunt een kant-en-klare containerwoning kopen of er zelf een (laten) bouwen. Voor het (laten) bouwen van een containerwoning heb je wel een vergunning nodig van de gemeente. Deze woning financier je – net als een reguliere woning – met een hypotheek of met eigen geld.

Hoe vaak mag je grofvuil laten ophalen Zwolle? ›

1x per kalenderjaar gratis één kubieke meter grof huisvuil aan huis laten ophalen door ROVA.

Wat kost een vuilniszak in ondergrondse container? ›

Bedrag per kilogram in de grijze Sortibak bij huis laten legen: €0,09 per kilo. De grijze Sortibak bij huis laten legen: €1,00 per keer. Zak in de ondergrondse restafvalcontainer: €0,73 per klepbeweging.

Hoeveel kost het om een vuilniszak weg te gooien? ›

Hoewel er nog geen tarieven zijn vastgesteld, zal iemand die een vuilniszak met restafval in een ondergrondse container gooit straks tussen de 1 en de 2,5 euro per keer kwijt zijn.

Wat als je container te zwaar is? ›

U mag uw container aanbieden met een maximaal gewicht van 80 kilo. Dit is het maximale gewicht wat de hefarm van de vrachtauto kan tillen. Als uw container meer weegt dan 80 kilo dan kan het zijn dat deze niet geleegd wordt. U zult het afval dan zelf moeten aanbieden bij het brengstation.

Hoe lang mag een kliko op de openbare weg staan? ›

Volgens de regels uit de gemeentelijke Afvalstoffenverordening moet een container op de dag dat deze wordt geleegd uiterlijk half acht 's ochtends aan de weg staan en voor 19.00 uur weer binnen zijn gehaald. Het is toegestaan om het de avond voor de ophaaldag na 22.00 uur aan de weg te zetten.

Hoeveel groene containers mag je hebben? ›

Doe maximaal 75 kg in uw grote kliko (240 liter) of 50 kg in uw kleine kliko (140 liter). Kunt u zelf de kliko niet eenvoudig verplaatsen, dan is de kans groot dat hij ook voor ons te zwaar is. Voor losse afvalzakken (in een paar wijken zijn die nog toegestaan) geldt een maximaal gewicht van 12 kg.

Hoeveel vuilniszakken mag je buiten zetten 2023? ›

Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste ophaaldag. Per ophaalbeurt mag u max. 8 kleine huisvuilzakken of max. 4 grote huisvuilzakken buitenzetten.

Hoeveel kost 1 restafval zak? ›

De prijs van een grote restafvalzak (60 liter) stijgt van 0,75 euro naar 0,83 euro. De kleine sorteerstraatjes stijgen van 0,30 euro naar 0,41 euro en de grote van 0,60 naar 0,83 euro.

Hoe oud mag een matrassen zijn? ›

Gemiddeld genomen is het aan te raden om iedere acht tot tien jaar je matras te vervangen. Zo zorg je ervoor dat je lichaam de juiste ondersteuning blijft krijgen. Tegelijkertijd voorkom je dat je matras erg onhygiënisch wordt.

Wat te doen met een oude topper? ›

Naar de stort ermee

Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de oude matras naar de stort (oftewel milieustraat) bij jou in de buurt te brengen.

Welke matrassen hoef je niet te draaien? ›

Omdraaien verschilt per merk

Over het algemeen adviseren wij het volgende per merk: Auping matrassen zijn zo gebouwd dat je deze niet meer hoeft te draaien en/of te keren. Deze mag je gewoon laten liggen.

Waar kan ik mijn oude bankstel kwijt? ›

U kunt grofvuil laten ophalen door uw gemeente. Of het afval zelf wegbrengen naar de milieustraat of het milieustation van uw gemeente.

Wat kost het om puin af te voeren? ›

Gemiddelde prijs puin afvoeren
Soort klusGemiddelde prijs puin afvoeren
Container puin / stenen afvoeren€ 150,- tot € 340,-
Container hout€ 150,- tot € 720,-
Container groenafval€ 150,- tot € 800,-
Container schone grond€ 210,- tot € 725,-
4 more rows
Jun 17, 2019

Wat wordt verstaan onder schoon Puin? ›

Onder schoon puin wordt verstaan verwerkbaar en niet verontreinigd puin, zoals: beton, metselwerk, klinkers, natuursteen, keramisch materiaal, grind, bakstenen en dakpannen.

Hoeveel kost het om een matras naar het containerpark te brengen? ›

Oude matrassen kan je gratis afgeven op het recyclagepark. Ook wanneer jouw matras bij het grofvuil moet gesorteerd worden, is dit gratis. Opgelet: om je matras te kunnen recycleren, moet hij droog en in 1 geheel zijn.

Kan je een nieuw matras gelijk gebruiken? ›

Matrassen zijn veilig om te gebruiken. Laat een nieuw matras na het uitpakken liefst buiten of in een goed geventileerde ruimte minstens 72 uur goed luchten. De achtergebleven chemische stoffen, zoals vluchtige organische stoffen (VOS) en biociden, zullen dan vervliegen. VOS verdampen snel en gemakkelijk.

Kan een matras naar de kringloop? ›

Ongeschonden, nog bruikbare meubelen

Zetels, kasten, matrassen, eet- en slaapkamers, stoelen en tuinmeubelen zijn welkom in De Kringloopwinkel. Wandmeubels moet je echter naar het recyclagepark brengen.

Wat is het verschil tussen GRIP en overgrip? ›

Basisgrip of replacement grip: dient als vervanging van de originele grip op je racket en wordt rechtstreeks op het handvat aangebracht. Overgrip: wordt over de basisgrip heen aangebracht om de demping en de vochtopname te vergroten.

Wat is de afkorting rot? ›

Realiteitsoriëntatie Training (ROT) heeft als doel het dementeringsproces te vertragen door verwarde personen te stimuleren en te activeren om het verloren contact met de werkelijkheid terug te vinden.

Wie mag GRIP 1 afkondigen? ›

Zodra een van de bij de bestrijding betrokken diensten (brandweer, GHOR, politie en in enkele regio's ook de gemeente) daar behoefte aan heeft, dan kan deze een GRIP-fase afkondigen. Deze opschaling geldt voor alle hulpdiensten binnen een veiligheidsregio.

Wie zitten er in een rot? ›

In het ROT zitten de commandanten van de verschillende hulpdiensten, de gemeente, een communicatieadviseur, een informatiemanager en vertegenwoordigers van andere diensten als het waterschap, Rijkswaterstaat en dergelijke. Het ROT staat onder leiding van de Regionaal Operationeel Leider, de ROL.

Wat is een GRIP 1 situatie? ›

GRIP 1 Er is gezien de aard van het ongeval coördinatie tussen verschillende hulpdiensten nodig. Ter plaatse wordt een Commando Plaats Incident (CoPI) samengesteld uit de operationeel leidinggevenden (Officieren van Dienst) van de verschillende hulpdiensten.

Hoe krijg je GRIP op je leven? ›

Door dicht bij jezelf te blijven, aandacht te hebben voor wat er in het nu is, prioriteiten te stellen en keuzes te maken en veerkracht te ontwikkelen kun je de grip op je leven terug krijgen.

Wat kost afval in Zwolle? ›

Zak in ondergrondse restafvalcontainer 60 liter: €1,70 per keer. Zak in ondergrondse restafvalcontainer 80 liter: €2,30 per keer. Eigen grijze restafvalcontainer bij huis laten legen: €10,20 per keer.

Is verf klein chemisch afval? ›

Klein chemisch afval (kca) is een verzamelnaam voor allerlei soorten gevaarlijk afval, van spaarlampen en batterijen tot gootsteenontstopper en verf.

Waar kan ik oude diesel kwijt? ›

Kca inleveren bij gemeentedepot, chemokar of kca-depot

Gemeenten mogen zelf beslissen hoe ze dit doen. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld een gemeentedepot. Andere gemeenten hebben een chemokar of een kca-depot. Neem contact op met uw gemeente als u meer wilt weten over de inzameling uw woonplaats.

Hoe afval aanbieden? ›

Zelf uw huishoudelijk afval wegbrengen naar een container

Plaats uw vuilniszakken altijd in de containers en nooit ernaast. Ook niet als de container vol is. Gebruik geen grote vuilniszakken, maar kies voor kleinere. Deze passen beter in de verzamelcontainer en voorkomen dat de container verstopt raakt.

Wat moet je doen als je container weg is? ›

Heb je al gewacht en is de container echt weg? Bel dan 0900-0507 of vul het contactformulier in om een nieuwe aan te vragen. Geef alsjeblieft je adres door, de afvalsoort (restafval, GFT, papier of PMD) en als je dat weet ook de maat van de container: klein (140L) of groot (240L).

Hoe werkt de ROVA pas? ›

Met de ROVA-pas kunt u de verzamelcontainer openen om uw afval weg te gooien. Hieronder vindt u belangrijke informatie over uw ROVA-pas: De ROVA-pas bevat een unieke code die is gekoppeld aan uw adresgegevens. Leen de pas niet uit.

Waarom mogen chipszakken niet bij het plastic? ›

De reden dat de chipszak nooit in het PMD mocht is vanwege het metaallaagje aan de binnenkant van de zak. Doordat deze verlijmd is met de plastic buitenkant, is de chipszak niet recyclebaar.

Kan aluminiumfolie bij plastic afval? ›

Als je aluminiumfolie (ook wel 'zilverpapier' genoemd) wilt recyclen, dan kun je het folie het beste in de PMD-zak weggooien. PMD staat voor Plastic, Metalen verpakkingen en Drinkpakken, en aluminiumfolie valt natuurlijk in de tweede categorie.

Wat mag je als grofvuil buiten zetten? ›

Wat mag u aanbieden bij een grofvuilafspraak?
 • meubels (zoals tafels, banken, stoelen, bedden, kasten, dressoirs, tuinmeubels)
 • vloerbedekking (zoals tapijt, laminaat)
 • houten planken en balken. ...
 • metaal (zoals strijkplanken, bureaustoelen, wasrekken)
 • verpakkingsmaterialen (zoals kartonnen dozen, piepschuim)

Hoeveel kost het om een container te laten komen? ›

In de meeste gevallen huren mensen een 6m³ bouwafval container. De gemiddelde containerhuurprijs in Nederland voor een bouw en sloopafval container van 6 kuub ligt rond de 290 euro.

Heb ik een vergunning nodig voor een container aan de weg? ›

Om objecten op straat te mogen plaatsen, hebt u een vergunning nodig. Gaat u verbouwen of verhuizen en wilt u hiervoor een object, zoals een container of mobiel toilet, op de stoep of een parkeerplaats neerzetten? Dan is vaak een melding voldoende. Een melding is gratis.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 09/06/2023

Views: 5886

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.