Engelse woorden in Nederlandse scripties (2023)

Tijdens het schrijven kun je merken dat er veel Engelse woorden in je Nederlandse tekst voorkomen. Je mag Engelse woorden gebruiken zonder ze te cursiveren of tussen aanhalingstekens te zetten, behalve als de kans groot is dat de lezer ze niet kent.

Engelse woorden in combinatie met een Nederlands woord worden vaak aan elkaar geschreven.

Soort fout Fout Goed
Engelse term verkeerd geïntroduceerdDe strategie is “customer intimacy”.De strategie iscustomer intimacy/‘customer intimacy’* / customer intimacy*.
Onnodig EngelsDe interest is gestegen.De rente is gestegen.
Foutieve tweedelige samenstellingDe business case is opgesteld.De businesscase is opgesteld.
Samenstellingsfout met Engelse en Nederlandse woordenHet bedrijf gebruikt een content management systeemHet bedrijf gebruikt een contentmanagementsysteem / contentmanagement-systeem / content-managementsysteem
Fout in woordgroep met Engelse woordenDe jointventure was een succes.De joint venture was een succes.
* Dit is alleen juist als je de term voor het eerst gebruikt.

Inhoudsopgave

 1. Engelse term verkeerd geïntroduceerd
 2. Onnodig Engels
 3. Foutieve tweedelige samenstelling
 4. Samenstellingen met Engelse woorden
 5. Fouten met woordgroepen met Engelse woorden
 6. Lijst met Engelse scriptiewoorden met een Nederlands alternatief
 7. Lijst van veelgebruikte Engelse termen en hun schrijfwijze
 8. Veelgestelde vragen

Engelse term verkeerd geïntroduceerd

“Operational excellence” en ‘product leadership’.

Waarom zijn “operational excellence” en ‘product leadership’ fout?

Als je Engelse woorden gebruikt, hoef je deze niet schuin te drukken of tussen aanhalingstekens te plaatsen, behalve als de lezer ze waarschijnlijk niet kent. Dat is vaak het geval bij vaktermen. Dit doe je alleen de eerste keer dat je de term gebruikt.

De hoofdregel voor het introduceren van Engelse termen is dat we deze in het Nederlands in het geheel overnemen. Engelse woorden behouden hun Engelse schrijfwijze. In de loop van de jaren zijn er van veel Engelse woorden nieuwe Nederlandse vormen ontstaan.

Herkennen van verkeerd geïntroduceerde Engelse termen

Fout Goed – als de lezer de term kent Ook goed Ook goed
Er zijn ‘counter insurgency operations’ uitgevoerd.Er zijn counter insurgency operations uitgevoerd.Er zijn ‘counter insurgency operations’ uitgevoerd.Er zijn counter insurgency operations uitgevoerd.
De “return on investment” is hoog.De return on investment is hoog.De ‘return on investment’ is hoog.De return on investment is hoog.
Om “reconviction” te voorkomen …Om reconviction te voorkomen …Om ‘reconviction’ te voorkomen …Om reconviction te voorkomen …

Ezelsbrug: Verkeerd geïntroduceerde Engelse termen voorkomen

Belangrijk om te onthouden is dat je nooit een term schuin moet drukken éntussen aanhalingstekens moet zetten. Ook gebruik je nooit dubbele aanhalingstekens, want dat doe je alleen bij citaten.

FoutGoed – schuingedruktGoed – enkele aanhalingstekensGoed – als de lezer de term kent
‘Counter insurgency operations’Counter insurgency operations‘Counter insurgency operations’Counter insurgency operations
“Return on investment”Return on investment‘Return on investment’Return on investment
“reconviction”Reconviction‘Reconviction’Reconviction

Uitleg verkeerd geïntroduceerde Engelse termen

Het heeft de voorkeur om termen niet te introduceren en ze direct over te nemen uit het Engels.

Als je het wel wil doen, mag dat op twee manieren:

 • Cursiveren
 • Tussen enkele aanhalingstekens zetten

Belangrijk: wees altijd consequent in je keuze voor cursiveren of enkele aanhalingstekens.

(Video) English Words That Don't Exist! But That We do Have in Dutch ^_^ Soft Spoken ASMR

Hoe weet je of de lezer de term kent?

Het uitgangspunt is dat je scriptie ook begrijpelijk moet zijn voor lezers zonder achtergrondkennis van jouw vakgebied. Als je je afvraagt of een term bekend is bij je lezer, stel je dan voor dat je je verhaal aan iemand zonder relatie tot je vakgebied (bijvoorbeeld je vader of moeder) zou moeten vertellen.

Zou je dan de term waar je over twijfelt uitleggen of niet? Zo kun je bepalen of het nodig is de term te cursiveren of tussen aanhalingstekens te zetten.

Onnodig Engels

Het risk voor de business was dat er niet genoeg medewerkers met de juiste skills aanwezig waren.

Waarom zijn “risk”, “business” en “skills” hier fout?

De regel is dat je alleen Engelse woorden mag gebruiken als er geen Nederlands alternatief is dat dezelfde betekenis heeft. In de zin hierboven kun je beter “risico”, “bedrijf” en “vaardigheden” gebruiken.

Het risico voor het bedrijf was dat er niet genoeg medewerkers met de juiste vaardigheden aanwezig waren.

Herkennen van onnodig Engels

Fout Goed
De aanbeveling is om de focus te leggen op efficiency.De aanbeveling is om de focus te leggen op efficiëntie.
De research question van dit onderzoek is …De hoofdvraag van dit onderzoek is …
Om de needs van klanten te onderzoeken …Om de klantbehoeften te onderzoeken …
De business breidt zich uit.Het bedrijf breidt zich uit.

Ezelsbrug: Onnodig Engels voorkomen

Als je twijfelt of een woord onnodig Engels is, stel je dan voor dat iemand die geen Engels kan de zin moet lezen. Zou deze persoon je tekst begrijpen?

Je kunt kijken of er een Nederlandse vertaling bestaat die dezelfde betekenis heeft. Ook kun je in onze lijst met veelgebruikte Engelse scriptiewoorden controleren of er een Nederlandse vertaling in staat.

Lastig te bepalenPassend alternatief?Dus …
De research question van dit onderzoek is …Ja.De hoofdvraag van dit onderzoek is …
Om de needs van klanten te onderzoeken …Ja.Om de klantbehoeften te onderzoeken …
De key performance indicators zijn …Nee.De key performance indicators zijn …
De business breidt zich uit.Ja.Het bedrijf breidt zich uit.
Het werkproces is agile ingericht.Nee.Het werkproces is agile ingericht.

Uitleg onnodig Engels

Je gebruikt onnodig Engels wanneer je Engelse woorden gebruikt die geen vaktermen zijn en waar ook een Nederlands woord voor is. Veel mensen, onder wie scriptiebeoordelaars, beschouwen onnodig Engels als storend, dus gebruik alleen Engelse woorden als je geen andere mogelijkheid hebt.

Als het gaat om specifieke vaktermen, hoef je deze niet te vertalen.

Engelse thesis? Onze native speakers tillen je Engels naar een hoger niveau!

 • Geen taal- en spelfouten meer
 • Dunglish gecorrigeerd
 • Meer academische zinsbouw
 • Gevarieerdere woordkeuze

Klaar voor een perfecte thesis?

Ontdek de Engelse nakijkservice

Engelse woorden in Nederlandse scripties (1)

(Video) How to Get New Dutch Words Sent to You Every Day

Foutieve tweedelige samenstelling

Business plan en case study.

Waarom zijn “business plan” en “case study” fout?

Samenstellingen met Engelse woorden erin schrijf je in het Nederlands aan elkaar. Je mag streepjes toevoegen om de leesbaarheid te verbeteren, maar dit is bij tweedelige samenstellingen zelden nodig.

Het toevoegen van koppeltekens maakt het woord namelijk duidelijker, maar te veel streepjes kunnen storend zijn voor de lezer.

Herkennen van samenstellingsfouten met Engelse woorden

Fout Goed Goed met streepje(s)
Shortstay huisvestingShortstayhuisvestingShortstay-huisvesting
Business planBusinessplan
Case studyCasestudy

Ezelsbrug: Foutieve tweedelige samenstellingen voorkomen

Je schrijft samenstellingen met Engelse woorden aan elkaar als ze ingeburgerd zijn en los als het om zuiver Engelse woorden gaat. Maar hoe bepaal je dat?

Als het woord of onderdelen van het woord in het Groene Boekje staan, kun je ervan uitgaan dat ze ingeburgerd zijn.

Lastig te bepalenGroene boekje?Dus …
Customer journey of CustomerjourneyCustomer? Nee.

Journey? Nee.

Customer journey
Business plan of BusinessplanBusiness? Ja.

Plan? Ja.

Businessplan
Case study of CasestudyCase? Ja.

Study? Ja.

Casestudy

Uitleg samenstellingsfouten met Engelse woorden

Als een Engels woord een samenstelling vormt met een Nederlands woord, schrijf je deze twee aan elkaar.

Mochten beide onderdelen niet in het Groene boekje voorkomen, dan schrijf je de termen los.

(Video) 110 Dutch Words For Daily Life Conversations

Samenstellingen met Engelse woorden

Corporate governance gedachte
Corporategovernance-gedachte

Waarom is “corporate governance gedachte” fout?

Samenstellingen met Engelse woorden schrijf je in het Nederlands aan elkaar. Wel mag je koppeltekens toevoegen, zodat de samenstelling beter leesbaar is.

Herkennen van fouten in samenstellingen met Engelse woorden

Fout Goed Goed met streepje
Customer service afdelingCustomerserviceafdelingCustomerservice-afdeling
Social media accountSocialmedia-accountSocial-media-account
Corporate governance gedachteCorporategovernancegedachteCorporategovernance-gedachte

Uitleg samenstellingen met Engelse woorden

Samenstellingen die een combinatie vormen van Engelse en Nederlandse woorden, schrijf je aan elkaar.

Als het gaat om alleen Engelse woorden, kan het zijn dat je de term los moet schrijven. Sommige woorden zijn nog aan het inburgeren in de Nederlandse taal. Als je twijfelt of een woord al ingeburgerd is in het Nederlands, kun je een trucje toepassen om te bepalen hoe je het woord schrijft.

Fouten met woordgroepen met Engelse woorden

Secondopinion en electronicdataprocessing.
Second opinion en electronic data processing.

Waarom zijn “secondopinion” en “electronicdataprocessing” fout?

Sommige combinaties zijn geen samenstelling, maar een woordgroep. Dan schrijf je de delen los.

Een woordgroep is een opeenvolging van woorden die bij elkaar horen. Vaak herken je deze, omdat ze een combinatie zijn van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.

Herkennen van fouten met woordgroepen met Engelse woorden

Fout Goed
JointventureJoint venture
DisruptiveinnovationDisruptive innovation
SecondopinionSecond opinion
CollectorsitemCollector’s item

Ezelsbrug: Fouten in woordgroepen met Engelse woorden voorkomen

Je schrijft in een paar gevallen Engelse woorden in Nederlandse teksten los:

 • Je neemt uitdrukkelijk een Engelse term over die in het Engels los geschreven wordt.
 • Je gebruikt een combinatie met een bezitsvorm.
 • Je gebruikt een combinatie met een rangtelwoord.
 • Je gebruikt een combinatie met een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.
Soort woordgroepSchrijfwijze
Uitdrukkelijk overgenomen Engelse termElectronic data processing
Uitdrukkelijk overgenomen Engelse termDisruptive innovation
BezitsvormRunner’s high
BezitsvormCollector’s item
Combinatie met rangtelwoordSecond opinion
Combinatie met rangtelwoordThird class
Bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoordLow budget
Bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoordSocial media

Uitleg fouten met woordgroepen met Engelse woorden

Als je Engelse woorden expliciet overneemt, hoef je ze niet aan elkaar te schrijven. Dit hoeft alleen als ze een combinatie vormen met een Nederlands woord.

Lijst met Engelse scriptiewoorden met een Nederlands alternatief

EngelsNederlands
AttachmentBijlage
Back-upReserve- of reservekopie
Bottom-upVan onderop
BriefingInstructiebijeenkomst of -gesprek
BusinessplanOndernemingsplan
CancelenAnnuleren of afzeggen
ChecklistControlelijst of afvinklijst
CommitmentBetrokkenheid of toezegging
ConsultantAdviseur
CorebusinessKernactiviteiten
DeadlineAanlevertijd of tijdslimiet
DeletenWissen of verwijderen
DesignVormgeving of ontwerp
DisplayScherm
E-commerceOnlinehandel of e-handel
EfficiencyDoelmatigheid of efficiëntie
EmployabilityInzetbaarheid
Follow-upVervolg
FulltimeVoltijd(s)
HelpdeskHulpbalie of hulplijn
ImpactInvloed, uitwerking of draagwijdte
ItemOnderwerp of punt
KnowhowDeskundigheid
LiveRechtstreeks of direct
ManagementBestuur
Native speakerMoedertaalspreker
NeedsBehoeften of wensen
OutputProductie, opbrengst, resultaat
OutsourcenUitbesteden (werk) of detacheren (persoon)
ParttimeDeeltijd
PerformanceVoorstelling of prestatievermogen
PolicyBeleid
ProviderAanbieder
QuotenCiteren
ResearchOnderzoek
SalesOmzet of verkoop
ServiceDienstverlening, bediening, -dienst
ShopWinkel
StandKraam
Stand-byOproepbaar of paraat
StatementBewering of verklaring
StockVoorraad of aandelenkapitaal
SwitchenOmschakelen of overstappen
Time-outOnderbreking
ToolGereedschap, instrument, werktuig of hulpmiddel
Top-downVan bovenaf
Up-to-dateBijgewerkt
UpdatenActualiseren, bijwerken of herzien
VoucherBoekings- of reserveringsbewijs

Lijst van veelgebruikte Engelse termen en hun schrijfwijze

Termen
Best practices
Operational excellence
Customer intimacy
Product leadership
Analysis

Veelgestelde vragen

Hoe introduceer je Engelse woorden in Nederlandse scripties?

Je mag Engelse woorden gebruiken zonder ze te cursiveren of tussen aanhalingstekens te zetten, behalve als de kans groot is dat de lezer ze niet kent. In dat geval kun je de Engelse termen introduceren door ze te cursiveren.

Wat is een samenstelling?

Een samenstelling is een combinatie van woorden die samen weer een nieuw woord vormen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • fietstas (fiets + tas)
 • kaasschaaf (kaas + schaaf)
 • kipburger (kip + burger)

In het Nederlands schrijf je samenstellingen aan elkaar, terwijl je in het Engels een spatie gebruikt.

(Video) Easy Dutch 1 - Basic Phrases from the streets
Hoe schrijf je een samenstelling met een afkorting?

In het Nederlands schrijf je samenstellingen aan elkaar, ook als deze een afkorting bevatten.

 • SWOT-analyse
 • ERP-systeem
 • IT-team

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Vleeshouwers, L. (2021, 29 oktober). Engelse woorden en samenstellingen in Nederlandse scripties. Scribbr. Geraadpleegd op 13 februari 2023, van https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/engelse-woorden-in-nederlandse-scriptie/

Citeer dit artikel

(Video) Learn Dutch While You Sleep 😀 Most Important Dutch Phrases and Words 😀 English/Dutch

Videos

1. Is Dutch Hard? | Easy Dutch 54
(Easy Dutch)
2. How Do Polyglots Learn Dutch? | Easy Dutch 34
(Easy Dutch)
3. Marjolein van Pagee: "Nederland had een drie-laags apartheidssysteem ingevoerd in Indonesië
(Stanvaste Radio)
4. Welke rol speelt de Nederlandse taal bij onze identiteit? | NEDERLANDSE IDENTITEIT 1/3
(Nieuwsuur)
5. Why Learn Dutch? | Easy Dutch 51
(Easy Dutch)
6. Nederlandse ASMR I Interview voor ASMR Onderzoek Roleplay I Dutch ASMR [ENG sub] I Writing, Whispers
(AnthroSMR)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 01/26/2023

Views: 6287

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.